Welkom

 

Na een lange loopbaan in verschillende gebieden van de mariene ecologie is Hanneke Baretta-Bekker in maart 2010 haar eigen bedrijf BarettaBekker – Mariene Ecologie gestart. 

 

Het doel is onafhankelijk deskundig advies te leveren aan overheidsinstellingen en toegepast wetenschappelijke instituten. Het gaat om advies op het gebied van het beleid en beheer van aquatische systemen en het terugdringen van eutrofiering en vervuiling, waarbij de nadruk ligt op de Noordzee en haar estuaria, inclusief de Waddenzee. 

 

Hanneke heeft ervaring in het adviseren van beheer en beleid irt KRW, MSFD, en OSPAR, het modelleren van mariene ecosytemen, redigeren van wetenschappelijke manuscripten, lesgeven. 

 

Door haar werk in EU projecten, internationale bijeenkomsten voor de KRW, MSDF en OSPAR, heeft Hanneke in de loop der jaren een uitgebreid professioneel netwerk opgebouwd.


Dit bedrijf wordt gerund door Hanneke Baretta-Bekker met Job Baretta als adviseur en kwaliteitsborger.

      

 

Trefwoorden: 


KaderRichtlijn Water


KaderRichtlijn Mariene Strategie 

waterkwaliteit


eutrofiering 

fytoplankton


ecosysteemkennis

nutriëntdynamiek


primaire en secundaire productie 

voedselketens


draagkracht

ecosysteembenadering

 

benthische-pelagische interacties